Cải thiện ảnh trong photoshop là quá trình xử lý để cải thiện thể  hiện của ảnh đối với cho người xem, hoặc để cải thiện một hệ xử lý ảnh khác các phương pháp và mục tiêu thay đổi tùy theo ứng dụng. Khi ảnh được cải thiện cho người xem như ở truyền hình, mục đích là cái thiện sự cảm thụ: chất lượng ảnh, độ dễ hiểu hoặc thể hiện đối với thị giác. Trong ứng dụng khác như dùng máy nhận dạng đối tượng, ảnh được tiền xử lý để hỗ trợ cho máy. Vì mục tiêu cải thiện ảnh phụ thuộc vào bối cảnh ứng dụng, và tiêu chí cải thiện thường là chủ quan hoặc quá phức tạp cho nên khó đổi ra thành những phép đo khách quan hữu dụng.


Cải thiện ảnh liên quan mật thiết tớ phục hồi ảnh điều đó sẽ được thảo luận trong khi thực hành trong photoshop .Khi ảnh bị xuống cấp cải thiện ảnh thường đem lại kết quả là phục hồi ảnh gốc. Tuy nhiên vẫn có một vài sự khác nhau quan trọng giữa phục hồi ảnh và cải thiện ảnh .
Trong phục hồi ảnh khi một ảnh lý tưởng bị xuống cấp thì mục tiêu là làm cho ảnh qua xử lý càng giống ảnh gốc càng tốt.
Trong cải thiện ảnh mục tiêu là làm cho ảnh được xử lý tốt hơn ảnh chưa được xử lý theo một nghĩa nào đó.


Trong trường hợp này ảnh lý tưởng phụ thuộc vào bối cảnh của vấn đề và thường không được định nghĩa rõ ràng .Để minh họa sự khác nhau này lưu ý rằng ảnh gốc không xuống cấp không còn gì để phục hồi hơn nữa nhưng vẫn có thể đem cải thiện để tăng độ nét bằng cách cho qua bộ lọc thông cao...Advertisement

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top